Giới thiệu mô hình Affiliate ứng viên IT.

 Chương trình Affiliate tại Sandev

1. Hoa hồng: 40% - 60% khi giới thiệu ứng viên IT đăng ký trên hệ thống Sandev.vn. Khi nhà tuyển dụng xem hồ sơ ứng viên đó bạn sẽ được hưởng doanh thu

2. Cookie trong 30 ngày. Khi ai đó vào Sandev.vn qua link giới thiệu của bạn, nếu ứng viên đăng ký CV xin việc trong vòng 30 ngày thì bạn sẽ vẫn được chia hoa hồng.

  • Cookie được ghi nhận trên tất cả các trang. Nghĩa là, bạn giới thiệu người dùng vào xem thông tin tuyển dụng IT hoặc cổng thực tập IT, sau đó quay lại để đăng ký tài khoản ứng viên thì ứng viên vẫn sẽ được ghi nhận là ứng viên của bạn.

  • Thanh toán ngày 15 hàng tháng. Hạn mức thanh toán: 5.000.000đ. Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.

  • Kênh nhận tiền hoa hồng: Chuyển khoản quan ngân hàng (Cài đặt thanh toán)

Lý do nên chọn hợp tác cùng Săn Dev.

sanketoan

Có hệ thống hàng nghìn NTD đang tìm ứng viên IT

sanketoan

Thanh toán hàng tháng

sanketoan

Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cao

sanketoan

Chúng tôi có hệ thống Marketing Online

Chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ được cho bạn

Trung tâm hỗ trợ