Giới thiệu mô hình cùng bán sản phẩm của Dev.

Săn Dev, Là website chuyên về thực tập IT  - Tuyển dụng - Việc làm IT hàng đầu Việt Nam

Bạn có sản phẩm về lĩnh vực công nghệ như:

- Một Web đặc thù

- Một phần mềm

- Một giải pháp ERP Mini

Nhưng khó khăn trong việc bán hàng, Marketing mở rộng bán sản phẩm.

Hãy để chúng tôi cùng kinh doanh với bạn.

Lý do nên chọn bán sản phẩm trên Săn Dev.

Có hệ thống hàng nghìn CTV bán hàng

Có hệ thống hàng nghìn CTV bán hàng

Thanh toán hàng tháng

Thanh toán hàng tháng

Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cao

Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cao

Chúng tôi có hệ thống Marketing Online

Chúng tôi có hệ thống Marketing Online

Chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ được cho bạn

Trung tâm hỗ trợ