Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Quốc Anh
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương 3 - 5 triệu
Điểm hồ sơ 53 điểm ID : 832
Ngày cập nhật 3 ngày trước 1
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
Software Developer | NodeJS Developer | PHP Developer
TP Hồ Chí Minh|TPHCM | Quận 1 | Quận 3 | Quận 10 | Quận 4 | Quận 5 | Quận 8 | Quận 7
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
13 40 0 0 0

Chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ được cho bạn

Trung tâm hỗ trợ