Đây là CV đã được số hóa, Để xem CV đầy đủ mời mua điểm.

Họ và tên Nguyễn Thanh Xuân
TT công việc Chưa đi làm
Mức lương Thỏa thuận
Điểm hồ sơ 58 điểm ID : 854
Ngày cập nhật 7 tháng trước 153
TT hôn nhân Độc thân
Kinh nghiệm 1 năm
.NET Developer
Trà Vinh | Châu Thành
Điểm HS Điểm CV Điểm SKT Điểm K/HỌC Điểm NTD
18 40 0 0 0

Chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ được cho bạn

Trung tâm hỗ trợ